از شهرت تا نفرت؛ نگاهی به تاریخچه شرکت EA

از شهرت تا نفرت؛ نگاهی به تاریخچه شرکت EA

مدیریت اشتباه یا صرفا بدشانسی؟

۲۵ آذر ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
11
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x