چرا وجود سکانس مشابه فیلم همسفر در سریال پایتخت ۶ درست نبود؟

چرا وجود سکانس مشابه فیلم همسفر در سریال پایتخت ۶ درست نبود؟

ربطی به راست و چپی بودن ندارد

۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ذخیره
10
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x