نقد فیلم The Platform – دن کیشوت معاصر

نقد فیلم The Platform – دن کیشوت معاصر

دنیا پر از دیوانه هاییست که فکر میکنند دنیا پر از دیوانه است!

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ذخیره
9
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x