۱۰ بازی که یک عمر طول کشید تا ساخته شوند

۱۰ بازی که یک عمر طول کشید تا ساخته شوند

با خواندن این متن می‌فهمید که ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ آنقدرها هم طول نکشیده

۳ تیر ۱۳۹۹ ۵ ذخیره
6
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x