سینمای دیروز _ احساساتِ پشت یک نت، در فیلم پیانو

سینمای دیروز _ احساساتِ پشت یک نت، در فیلم پیانو

بعضی وقت‌ها من سکوت می‌کنم و تو باید از سازم بشنوی!

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x