مینی‌سریال Chernobyl تا چه حد به وقایع تاریخی وفادار مانده است؟

مینی‌سریال Chernobyl تا چه حد به وقایع تاریخی وفادار مانده است؟

بررسی سریال و صحت تاریخی آن

۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ذخیره
7
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x