فجر جهانی: نقد فیلم شهربانو – انتظارات حداقلی از سینما هم نداشته باشید

فجر جهانی: نقد فیلم شهربانو – انتظارات حداقلی از سینما هم نداشته باشید

برای یک تجربه بد و غیرسینمایی آماده شوید

۶ خرداد ۱۴۰۰ ۳ ذخیره
2
0
دوست داشتید، نظر دهیدx