خشونت فقط برای وینی پو نیست؛ وقتی شخصیت‌های محبوب دوران کودکی رنگ عوض می‌کنند

خشونت فقط برای وینی پو نیست؛ وقتی شخصیت‌های محبوب دوران کودکی رنگ عوض می‌کنند

از رویای کودکی به کابوس بزرگسالی

۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ۳.۵ ذخیره
18
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x