نقد فیلم Nope | نامه عاشقانه به اسپیلبرگ

نقد فیلم Nope | نامه عاشقانه به اسپیلبرگ

به «نه» جردن پیل «بله» بگویید

۸ شهریور ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
1
0
دوست داشتید، نظر دهیدx