یادداشت دبیر: ۱۰ سالگی Dishonored و میراث یک ژانر کمتر دیده‌شده

یادداشت دبیر: ۱۰ سالگی Dishonored و میراث یک ژانر کمتر دیده‌شده

از احیای ایمرسیو سیم تا شبیه‌ساز لفت فور دد

۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
6
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x