نقد سریال She Hulk – اثری که تقریباً در هر سطح قابل تصوری شکست می خورد

نقد سریال She Hulk – اثری که تقریباً در هر سطح قابل تصوری شکست می خورد

شکستی دیگر در فاز چهارم؟

۸ آبان ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
۱۱ دیدگاه
11
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x