چرا هنوز وقتش نشده تا PS4 خود را گوشه کمد بگذارید؟

چرا هنوز وقتش نشده تا PS4 خود را گوشه کمد بگذارید؟

دود از کنده بلند می‌شود!

۳ هفته پیش ۴.۹ ذخیره
22
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x