Papers, Please چگونه معضل‌های اخلاقی بازیکن را به چالش می‌کشد؟

Papers, Please چگونه معضل‌های اخلاقی بازیکن را به چالش می‌کشد؟

مراقبت از خانواده یا انجام کار درست؟

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۴.۴ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x