بازی Control می‌تواند به معیاری برای محبوبیت اپیک استور تبدیل شود

بازی Control می‌تواند به معیاری برای محبوبیت اپیک استور تبدیل شود

قانون نانوشته بازی‌های بدون قفل استیم، در اپیک استور هم تکرار خواهد شد؟

۵ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
بدون دیدگاه