نمرات Gears 5 نتوانست انتظاراتمان را برآورده کند

نمرات Gears 5 نتوانست انتظاراتمان را برآورده کند

اما کاملاً هم ناامیدمان نکرد

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
3
0
دوست داشتید، نظر دهیدx