یک فیلم، دو نگاه: نقد فیلم Barbie | صورتی سیاسی (نگرش منفی)

یک فیلم، دو نگاه: نقد فیلم Barbie | صورتی سیاسی (نگرش منفی)

بیشتر یک پیام تا یک فیلم

۴ هفته پیش ۴.۴ ذخیره
۲۸ دیدگاه
28
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x