نقد فیلم The Souvenir – خودویرانگریِ یک هنرمند

نقد فیلم The Souvenir – خودویرانگریِ یک هنرمند

فیلمی دیگر از سینمای روشنفکرانه

۲ آبان ۱۳۹۸ ذخیره
9
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x