نقد فیلم Midsommar – نشئگی بدون افیون

نقد فیلم Midsommar – نشئگی بدون افیون

وقتی «اری استر» همچنان هم می‌تواند از مغز مخاطبش تغذیه کند

۳ آبان ۱۳۹۸ ۳.۲ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x