آیا دوره افول بازی‌های Free-to-Play فرا رسیده است؟

آیا دوره افول بازی‌های Free-to-Play فرا رسیده است؟

چرا استقبال قابل توجه از Helldivers 2 نشانه‌ای از تغییر ذائقه مخاطب‌هاست؟

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۵ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x