در مدرن وارفر جدید هر چقدر که جنایت‌کار باشید، باز هم در جبهه درست هستید

در مدرن وارفر جدید هر چقدر که جنایت‌کار باشید، باز هم در جبهه درست هستید

و این تمام ماجرا نیست

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۵ ذخیره
8
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x