چرا باید Better Call Saul را بعد از تماشای برکینگ بد ببینیم؟

چرا باید Better Call Saul را بعد از تماشای برکینگ بد ببینیم؟

ترتیب خط زمانی را فراموش کنید

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۴.۳ ذخیره
۱۱ دیدگاه
11
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x