در هنگام خرید کیس کامپیوتر به چه عواملی توجه کنیم؟

در هنگام خرید کیس کامپیوتر به چه عواملی توجه کنیم؟

کمترین هزینه را به کیس اختصاص ندهید

۸ آذر ۱۴۰۰ ۵ ذخیره
22
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x