نقد فیلم Till Death – بازگشت قابل قبول مگان فاکس به ژانر وحشت

نقد فیلم Till Death – بازگشت قابل قبول مگان فاکس به ژانر وحشت

ترکیب «بازی جرالد» استفن کینگ با کمی خون و یکی از بهترین بازی‌های فاکس

۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۳.۵ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x