چرا فیلم Space Jam: A New Legacy علی‌رغم نمرات ضعیف محبوب است؟

چرا فیلم Space Jam: A New Legacy علی‌رغم نمرات ضعیف محبوب است؟

تقابل مردم و منتقدان

۳ مرداد ۱۴۰۰ ۵ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x