آیا انیمه Weathering With You به خوبی عنوان قبلی خود است؟

آیا انیمه Weathering With You به خوبی عنوان قبلی خود است؟

مشکلاتی که نه حل شدند و نه کم!

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x