نقد سریال The Old Man | پیرمرد افسارگسیخته

نقد سریال The Old Man | پیرمرد افسارگسیخته

جف بریجز در قامت یک قاتل سالخورده

۷ مرداد ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
بدون دیدگاه
0
دوست داشتید، نظر دهیدx