فصل سوم Stranger Things اشتباهات Game Of Thrones را تکرار می‌کند

فصل سوم Stranger Things اشتباهات Game Of Thrones را تکرار می‌کند

چرا فصل سوم به خوبی فصل‌های قبل نیست

۸ مرداد ۱۳۹۸ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x