۱۰ انیمه‌ که شروعی قوی اما ادامه بدی داشتند

۱۰ انیمه‌ که شروعی قوی اما ادامه بدی داشتند

یک قدم درست و هزاران قدم نادرست

۴ هفته پیش ۳.۵ ذخیره
30
0
دوست داشتید، نظر دهیدx