کارگردان IT: Chapter Two از مدت زمان طولانی فیلم خود دفاع می‌کند

کارگردان IT: Chapter Two از مدت زمان طولانی فیلم خود دفاع می‌کند

۳ ساعتِ تمام پر از وحشت؟

۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ذخیره
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x