چرا Battlefield 2042 به اندازه Battlefield 1 موفق نشد؟

چرا Battlefield 2042 به اندازه Battlefield 1 موفق نشد؟

درس اشتباهی از یک تجربه شیرین

۴ مهر ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
13
0
دوست داشتید، نظر دهیدx