آیا آترئوس می‌تواند پس از God of War Ragnarok جانشین کریتوس باشد؟

آیا آترئوس می‌تواند پس از God of War Ragnarok جانشین کریتوس باشد؟

با پایان دوران کریتوس، آیا آترئوس توانایی پر کردن جای او را خواهد داشت؟

۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۴.۸ ذخیره
12
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x