سریال The Last of Us نشان می‌دهد بهترین اقتباس‌ها یک کپی از منبع اصلی نیستند

سریال The Last of Us نشان می‌دهد بهترین اقتباس‌ها یک کپی از منبع اصلی نیستند

به خرج دادن خلاقیت در عین وفاداری به محل اقتباس

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۳ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x