نقد فیلم در جستجوی فریده – در جستجوی اصل خویش

نقد فیلم در جستجوی فریده – در جستجوی اصل خویش

نماینده ایران در اسکار حرف دل «خیلی‌ها» را می‌زند

۱ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
8
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x