آیا جایگاه فیل اسپنسر به عنوان مدیر اکس باکس در خطر قرار دارد؟

آیا جایگاه فیل اسپنسر به عنوان مدیر اکس باکس در خطر قرار دارد؟

وضعیت قرمز ردموندی‌ها

۳ هفته پیش ۵ ذخیره
18
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x