شخصیت میکی موس پس از ۹۵ سال جزئی از اموال عمومی می‌شود

شخصیت میکی موس پس از ۹۵ سال جزئی از اموال عمومی می‌شود

شخصیتی که به نمادی در درگیری‌های حق تکثیر تبدیل شده بود

۵ دی ۱۴۰۲ ۵ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x