یادداشت بازی‌ساز: کدنویسی به کمک ماشین حالت در Quiz of Kings

یادداشت بازی‌ساز: کدنویسی به کمک ماشین حالت در Quiz of Kings

محمد سلیمانی‌فر، هم‌موسس و مدیر ارشد توسعه کوییز آف کینگز از تجربیات خود می‌گوید

۲۶ مهر ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x