چرا خالقان بازی تاج و تخت پروژه «جنگ ستارگان» را ترک کردند؟

چرا خالقان بازی تاج و تخت پروژه «جنگ ستارگان» را ترک کردند؟

بنیاف و وایس از کابوس فصل پایانی GOT وحشت دارند

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x