داستان‌سرایی تعاملی: چرا و چگونه داستان می‌گوییم؟

داستان‌سرایی تعاملی: چرا و چگونه داستان می‌گوییم؟

مقدمه‌ای بر آنچه نوع بشر برای هزاران سال انجام داده

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x