نقد فیلم Once Upon A Time In Hollywood – ترجمه شورشی فرهنگی

نقد فیلم Once Upon A Time In Hollywood – ترجمه شورشی فرهنگی

تکنیکالر و نگاتیو 35 میلی‌متری، سیگار اسیدی و خانواده منسون‌ها

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ذخیره
14
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x