۶ سوال مهم از سازنده بازی «من عیسی مسیح هستم»

۶ سوال مهم از سازنده بازی «من عیسی مسیح هستم»

روایتی واقعی از مصائب مسیح یا شوخی با پیغمبر خدا؟

۲ بهمن ۱۳۹۸ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x