چرا الکترونیک آرتز و جنگ ستارگان باید از هم جدا شوند؟

چرا الکترونیک آرتز و جنگ ستارگان باید از هم جدا شوند؟

وقت آن رسیده است که کمپانی دیگری ساخت بازی‌های جنگ ستارگان را بر عهده بگیرد

۲۵ دی ۱۳۹۷ ذخیره
27
0
دوست داشتید، نظر دهیدx