چگونه در بازی سلاطین تبدیل به قدرتمندترین سلطان شویم؟

چگونه در بازی سلاطین تبدیل به قدرتمندترین سلطان شویم؟

پله به پله تا رسیدن به جایگاه نخست

۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۴ ذخیره
25
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x