در Phasmophobia چند نوع روح وجود دارد و نقاط ضعفشان چیست؟

در Phasmophobia چند نوع روح وجود دارد و نقاط ضعفشان چیست؟

چگونه جلوی انواع ارواح دیوانه نشویم؟

۱۴ آبان ۱۳۹۹ ذخیره
۱ دیدگاه
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x