چرا در ایران رشته بازی‌سازی نداریم؟

چرا در ایران رشته بازی‌سازی نداریم؟

با وجود صنعت بازی‌سازی در ایران، هنوز خبری از رشته تحصیلی آن نیست

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴.۷ ذخیره
44
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x