وقتی Star Wars Jedi: Fallen Order به متروید و دارک سولز شبیه می‌شود

وقتی Star Wars Jedi: Fallen Order به متروید و دارک سولز شبیه می‌شود

به سختی دارک سولز، به کنجکاوی متروید

۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۵ ذخیره
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x