نقد سریال زخم کاری – مکبث بومی، نوآر ایرانی و یک فم فتال اصیل

نقد سریال زخم کاری – مکبث بومی، نوآر ایرانی و یک فم فتال اصیل

گرسنگی برای قدرت

۱ تیر ۱۴۰۰ ۴.۲ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x