آیا واقعا ریمیک رزیدنت‌ اویل ۴ در حال ساخت است؟

آیا واقعا ریمیک رزیدنت‌ اویل ۴ در حال ساخت است؟

موردانتظارترین بازی که درگیر موانع پوچ است

۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۴.۳ ذخیره
8
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x