چرا سایبرپانک ۲۰۷۷ از همان ابتدا محکوم به شکست بود؟

چرا سایبرپانک ۲۰۷۷ از همان ابتدا محکوم به شکست بود؟

به مناسبت عرضه آپدیت ۱.۳

۲ مهر ۱۴۰۰ ۴.۱ ذخیره
55
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x