آیا دنیس ویلنوو عناصر مهم کتاب Dune را از دست داده است؟

آیا دنیس ویلنوو عناصر مهم کتاب Dune را از دست داده است؟

برداشت فیلمساز یا اقتباس جز به جز؟ فیلم تل‌ماسه یکی را انتخاب می‌کند

۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۵ ذخیره
5
0
دوست داشتید، نظر دهیدx