ده انیمه که لیاقت برنده شدن بهترین انیمیشن در اسکار را داشتند

ده انیمه که لیاقت برنده شدن بهترین انیمیشن در اسکار را داشتند

قدرنادیده و مهجورهای صنعت انیمه

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۳.۴ ذخیره
21
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x